Orchidey Slovenska > vstavačovec > vstavačovec vresoviskový

vstavačovec vresoviskový

Kde rastie vstavačovec vresoviskový?

vstavačovec vresoviskový (Dactylorhiza ericetorum) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: vrchoviská. Je hodnotený ako kriticky ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je sekundárna sukcesia, meliorácie (odvodňovanie).

vstavačovec vresoviskový

Dactylorhiza ericetorum

Výška orchidey 10-35 cm

Doba kvitnutia orchidey jún-júl

Kvety (prevažujúca farba) ružové

Biotop orchidey vrchoviská

Výškový vegetačný stupeň stupeň podhorský (submontánny)

Lokality na Slovensku Západné Beskydy

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey kriticky ohrozený druh

Príčiny ohrozenia sekundárna sukcesia, meliorácie (odvodňovanie)

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s vstavačovec

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021