Orchidey Slovenska > vstavačovec > vstavačovec strmolistý

vstavačovec strmolistý

Kde rastie vstavačovec strmolistý?

vstavačovec strmolistý (Dactylorhiza incarnata) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: vlhké lúky. Je hodnotený ako ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je sekundárna sukcesia, meliorácie (odvodňovanie), ťažba rašeliny.

vstavačovec strmolistý

Dactylorhiza incarnata

Výška orchidey 15-80 cm

Doba kvitnutia orchidey máj-júl

Kvety (prevažujúca farba) ružové, purpurové

Biotop orchidey vlhké lúky

Výškový vegetačný stupeň stupeň nížinný (planárny)-stupeň podhorský (submontánny)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey ohrozený druh

Príčiny ohrozenia sekundárna sukcesia, meliorácie (odvodňovanie), ťažba rašeliny

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s vstavačovec

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021