Orchidey Slovenska > vstavačovec > vstavačovec škvrnitý

vstavačovec škvrnitý

Kde rastie vstavačovec škvrnitý?

vstavačovec škvrnitý (Dactylorhiza maculata) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: vlhké lúky, slatinné lúky, vrchoviská. Je hodnotený ako kriticky ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia, meliorácie (odvodňovanie), ťažba rašeliny.
Fotografia orchidey vstavačovec škvrnitý (Dactylorhiza maculata)

vstavačovec škvrnitý

vstavačovec škvrnitý

Dactylorhiza maculata

Výška orchidey 10-60 cm

Doba kvitnutia orchidey jún-júl

Kvety (prevažujúca farba) Premenná biela nie je definovaná.. Kontaktujte webmastera., červené, ružové

Biotop orchidey vlhké lúky, slatinné lúky, vrchoviská

Výškový vegetačný stupeň stupeň nížinný (planárny)-vyšší horský stupeň (supramontánny)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey kriticky ohrozený druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia, meliorácie (odvodňovanie), ťažba rašeliny

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s vstavačovec

Fotografia orchidey vstavačovec škvrnitý
vstavačovec škvrnitý
Fotografia orchidey vstavačovec škvrnitý
vstavačovec škvrnitý

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021