Orchidey Slovenska > vstavačovec > vstavačovec májový

vstavačovec májový

Kde rastie vstavačovec májový?

vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: vlhké lúky, slatinné lúky, vrchoviská. Je hodnotený ako zraniteľný druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia, meliorácie (odvodňovanie).

vstavačovec májový

Dactylorhiza majalis

Výška orchidey 20-60 cm

Doba kvitnutia orchidey máj-júl

Kvety (prevažujúca farba) ružové

Biotop orchidey vlhké lúky, slatinné lúky, vrchoviská

Výškový vegetačný stupeň stupeň nížinný (planárny)-nižší vysokohorský stupeň (subalpínsky)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey zraniteľný druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia, meliorácie (odvodňovanie)

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s vstavačovec

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021