Orchidey Slovenska > vstavačovec > vstavačovec laponský

vstavačovec laponský

Kde rastie vstavačovec laponský?

vstavačovec laponský (Dactylorhiza lapponica) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: vlhké lúky. Je hodnotený ako ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia, meliorácie (odvodňovanie), ťažba rašeliny.

vstavačovec laponský

Dactylorhiza lapponica

Výška orchidey 10-25 cm

Doba kvitnutia orchidey máj-jún

Kvety (prevažujúca farba) červenofialové

Biotop orchidey vlhké lúky

Výškový vegetačný stupeň stupeň nížinný (planárny)-vyšší horský stupeň (supramontánny)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey ohrozený druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia, meliorácie (odvodňovanie), ťažba rašeliny

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s vstavačovec

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021