Orchidey Slovenska > vstavačovec > vstavačovec Fuchsov

vstavačovec Fuchsov

Kde rastie vstavačovec Fuchsov?

vstavačovec Fuchsov (Dactylorhiza fuchsii) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: svetlé listnaté lesy, lesné okraje, lúky. Je hodnotený ako zraniteľný druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia, meliorácie (odvodňovanie).

vstavačovec Fuchsov

Dactylorhiza fuchsii

Výška orchidey 30-50 cm

Doba kvitnutia orchidey jún-august

Kvety (prevažujúca farba) ružové

Biotop orchidey svetlé listnaté lesy, lesné okraje, lúky

Výškový vegetačný stupeň stupeň pahorkatiny (kolínny)-nižší vysokohorský stupeň (subalpínsky)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey zraniteľný druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia, meliorácie (odvodňovanie)

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s vstavačovec, (bieloprst belavý)

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021