Orchidey Slovenska > vstavačovec > vstavačovec bledožltý

vstavačovec bledožltý

Kde rastie vstavačovec bledožltý?

vstavačovec bledožltý (Dactylorhiza ochroleuca) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: slatinné lúky. Je hodnotený ako kriticky ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia, meliorácie (odvodňovanie), ťažba rašeliny.

vstavačovec bledožltý

Dactylorhiza ochroleuca

Výška orchidey 50-90 cm

Doba kvitnutia orchidey máj-júl

Kvety (prevažujúca farba) žlté

Biotop orchidey slatinné lúky

Výškový vegetačný stupeň stupeň nížinný (planárny)

Lokality na Slovensku Záhorská nížina

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey kriticky ohrozený druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia, meliorácie (odvodňovanie), ťažba rašeliny

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s vstavačovec

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021