Orchidey Slovenska > vstavačovec > vstavačovec bazový

vstavačovec bazový

Kde rastie vstavačovec bazový?

vstavačovec bazový (Dactylorhiza sambucina) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: lúky, pasienky, lesné okraje, krovinaté stráne. Je hodnotený ako zraniteľný druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia.

vstavačovec bazový

Dactylorhiza sambucina

Výška orchidey 10-20 cm

Doba kvitnutia orchidey apríl-jún

Kvety (prevažujúca farba) žlté

Biotop orchidey lúky, pasienky, lesné okraje, krovinaté stráne

Výškový vegetačný stupeň stupeň nížinný (planárny)-nižší vysokohorský stupeň (subalpínsky)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey zraniteľný druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s vstavačovec májový

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021