Orchidey Slovenska > vstavač > vstavač vojenský

vstavač vojenský

Kde rastie vstavač vojenský?

vstavač vojenský (Orchis militaris) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: lúky, pasienky, krovinaté stráne, lesné okraje, svetlé listnaté lesy, (slatinné lúky). Je hodnotený ako zraniteľný druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia.
Fotografia orchidey vstavač vojenský (Orchis militaris)

vstavač vojenský

vstavač vojenský

Orchis militaris

Výška orchidey 20-50 cm

Doba kvitnutia orchidey apríl-jún

Kvety (prevažujúca farba) ružové

Biotop orchidey lúky, pasienky, krovinaté stráne, lesné okraje, svetlé listnaté lesy, (slatinné lúky)

Výškový vegetačný stupeň stupeň pahorkatiny (kolínny)-vyšší horský stupeň (supramontánny)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey zraniteľný druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s vstavač purpurový

Fotografia orchidey vstavač vojenský
vstavač vojenský
Fotografia orchidey vstavač vojenský
vstavač vojenský
Fotografia orchidey vstavač vojenský
vstavač vojenský
Fotografia orchidey vstavač vojenský
vstavač vojenský
Fotografia orchidey vstavač vojenský
vstavač vojenský
Fotografia orchidey vstavač vojenský
vstavač vojenský
Fotografia orchidey vstavač vojenský
vstavač vojenský
Fotografia orchidey vstavač vojenský
vstavač vojenský
Fotografia orchidey vstavač vojenský
vstavač vojenský

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021