Orchidey Slovenska > vstavač > vstavač úhľadný

vstavač úhľadný

Kde rastie vstavač úhľadný?

vstavač úhľadný (Orchis elegans) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: vlhké lúky, močiare, slatinné lúky. Je hodnotený ako kriticky ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia, meliorácie (odvodňovanie).

vstavač úhľadný

Orchis elegans

Výška orchidey 60-80 cm

Doba kvitnutia orchidey máj-jún

Kvety (prevažujúca farba) fialové

Biotop orchidey vlhké lúky, močiare, slatinné lúky

Výškový vegetačný stupeň stupeň nížinný (planárny)-stupeň pahorkatiny (kolínny)

Lokality na Slovensku Podunajská nížina, Záhorská nížina, Východoslovenská nížina, Bukovské vrchy

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey kriticky ohrozený druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia, meliorácie (odvodňovanie)

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s vstavačovec májový

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021