Orchidey Slovenska > vstavač > vstavač trojzubý

vstavač trojzubý

Kde rastie vstavač trojzubý?

vstavač trojzubý (Orchis tridentata) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: lúky, lesné okraje, krovinaté stráne, (svetlé listnaté lesy). Je hodnotený ako ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia.

vstavač trojzubý

Orchis tridentata

Výška orchidey 15-25 cm

Doba kvitnutia orchidey apríl-jún

Kvety (prevažujúca farba) ružové

Biotop orchidey lúky, lesné okraje, krovinaté stráne, (svetlé listnaté lesy)

Výškový vegetačný stupeň stupeň nížinný (planárny)-stupeň podhorský (submontánny)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey ohrozený druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s vstavač počerný

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021