Orchidey Slovenska > vstavač > vstavač purpurový

vstavač purpurový

Kde rastie vstavač purpurový?

vstavač purpurový (Orchis purpurea) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: lúky, pasienky, lesné okraje, krovinaté stráne, svetlé listnaté lesy. Je hodnotený ako zraniteľný druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia.
Fotografia orchidey vstavač purpurový (Orchis purpurea)

vstavač purpurový

vstavač purpurový

Orchis purpurea

Výška orchidey 30-70 cm

Doba kvitnutia orchidey apríl-jún

Kvety (prevažujúca farba) fialové

Biotop orchidey lúky, pasienky, lesné okraje, krovinaté stráne, svetlé listnaté lesy

Výškový vegetačný stupeň stupeň nížinný (planárny)-stupeň horský (montánny)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey zraniteľný druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s vstavač vojenský

Fotografia orchidey vstavač purpurový
vstavač purpurový
Fotografia orchidey vstavač purpurový
vstavač purpurový
Fotografia orchidey vstavač purpurový
vstavač purpurový
Fotografia orchidey vstavač purpurový
vstavač purpurový
Fotografia orchidey vstavač purpurový
vstavač purpurový

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021