Orchidey Slovenska > vstavač > vstavač počerný

vstavač počerný

Kde rastie vstavač počerný?

vstavač počerný (Orchis ustulata) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: lúky, pasienky, lesné okraje, krovinaté stráne, svetlé listnaté lesy. Je hodnotený ako ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia.

vstavač počerný

Orchis ustulata

Výška orchidey 15-45 cm

Doba kvitnutia orchidey apríl-august

Kvety (prevažujúca farba) fialové

Biotop orchidey lúky, pasienky, lesné okraje, krovinaté stráne, svetlé listnaté lesy

Výškový vegetačný stupeň stupeň nížinný (planárny)-nižší vysokohorský stupeň (subalpínsky)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey ohrozený druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s vstavač trojzubý

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021