Orchidey Slovenska > vstavač > vstavač ploštičný

vstavač ploštičný

Kde rastie vstavač ploštičný?

vstavač ploštičný (Orchis coriophora) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: lúky, pasienky, lesné okraje, Premenná sxs (sllu nie je definovaná.. Kontaktujte webmastera.). Je hodnotený ako kriticky ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia.

vstavač ploštičný

Orchis coriophora

Výška orchidey 20-30 cm

Doba kvitnutia orchidey máj-júl

Kvety (prevažujúca farba) Premenná hnedopurpurova nie je definovaná.. Kontaktujte webmastera.

Biotop orchidey lúky, pasienky, lesné okraje, Premenná sxs (sllu nie je definovaná.. Kontaktujte webmastera.)

Výškový vegetačný stupeň stupeň nížinný (planárny)-stupeň podhorský (submontánny)

Lokality na Slovensku Podunajská nížina, Záhorská nížina, Poľana, Slovenský kras, Spišské kotliny

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey kriticky ohrozený druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s vstavač močiarny

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021