Orchidey Slovenska > vstavač > vstavač obyčajný

vstavač obyčajný

Kde rastie vstavač obyčajný?

vstavač obyčajný (Orchis morio) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: lúky, pasienky. Je hodnotený ako zraniteľný druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia.
Fotografia orchidey vstavač obyčajný (Orchis morio)

vstavač obyčajný

vstavač obyčajný

Orchis morio

Výška orchidey 8-20 cm

Doba kvitnutia orchidey apríl-jún

Kvety (prevažujúca farba) purpurové, biele

Biotop orchidey lúky, pasienky

Výškový vegetačný stupeň stupeň nížinný (planárny)-stupeň horský (montánny)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey zraniteľný druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s vstavačovec laponský, vstavačovec májový

Fotografia orchidey vstavač obyčajný
vstavač obyčajný

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021