Orchidey Slovenska > vstavač > vstavač mužský

vstavač mužský

Kde rastie vstavač mužský?

vstavač mužský (Orchis mascula) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: lúky, pasienky, krovinaté stráne, lesné okraje, svetlé listnaté lesy. Je hodnotený ako zraniteľný druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia.

vstavač mužský

Orchis mascula

Výška orchidey 20-50 cm

Doba kvitnutia orchidey apríl-júl

Kvety (prevažujúca farba) ružové

Biotop orchidey lúky, pasienky, krovinaté stráne, lesné okraje, svetlé listnaté lesy

Výškový vegetačný stupeň stupeň pahorkatiny (kolínny)-nižší vysokohorský stupeň (subalpínsky)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey zraniteľný druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s vstavač bledý

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021