Orchidey Slovenska > vstavač > vstavač močiarny

vstavač močiarny

Kde rastie vstavač močiarny?

vstavač močiarny (Orchis palustris) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: vlhké lúky, slatinné lúky. Je hodnotený ako kriticky ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia, meliorácie (odvodňovanie), ťažba rašeliny.

vstavač močiarny

Orchis palustris

Výška orchidey 25-50 cm

Doba kvitnutia orchidey máj-jún

Kvety (prevažujúca farba) purpurové

Biotop orchidey vlhké lúky, slatinné lúky

Výškový vegetačný stupeň stupeň nížinný (planárny)-stupeň pahorkatiny (kolínny)

Lokality na Slovensku Podunajská nížina, Záhorská nížina

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey kriticky ohrozený druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia, meliorácie (odvodňovanie), ťažba rašeliny

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s vstavač ploštičný

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021