Orchidey Slovenska > vstavač > vstavač bledý

vstavač bledý

Kde rastie vstavač bledý?

vstavač bledý (Orchis pallens) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: lúky, pasienky, krovinaté stráne, svetlé listnaté lesy. Je hodnotený ako ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia.

vstavač bledý

Orchis pallens

Výška orchidey 20-35 cm

Doba kvitnutia orchidey apríl-jún

Kvety (prevažujúca farba) žlté

Biotop orchidey lúky, pasienky, krovinaté stráne, svetlé listnaté lesy

Výškový vegetačný stupeň stupeň nížinný (planárny)-nižší vysokohorský stupeň (subalpínsky)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey ohrozený druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s vstavač mužský

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021