Orchidey Slovenska > vemenník > vemenník zelenkastý

vemenník zelenkastý

Kde rastie vemenník zelenkastý?

vemenník zelenkastý (Platanthera chlorantha) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: svetlé listnaté lesy, tienisté lesy, lužné lesy, krovinaté stráne, lúky. Je hodnotený ako ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov.
Fotografia orchidey vemenník zelenkastý (Platanthera chlorantha)

vemenník zelenkastý

vemenník zelenkastý

Platanthera chlorantha

Výška orchidey 20-60 cm

Doba kvitnutia orchidey máj-jún

Kvety (prevažujúca farba) biele

Biotop orchidey svetlé listnaté lesy, tienisté lesy, lužné lesy, krovinaté stráne, lúky

Výškový vegetačný stupeň stupeň nížinný (planárny)-vyšší horský stupeň (supramontánny)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey ohrozený druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s vemenník dvojlistý

Fotografia orchidey vemenník zelenkastý
vemenník zelenkastý
Fotografia orchidey vemenník zelenkastý
vemenník zelenkastý
Fotografia orchidey vemenník zelenkastý
vemenník zelenkastý
Fotografia orchidey vemenník zelenkastý
vemenník zelenkastý

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021