Orchidey Slovenska > vemenník > vemenník dvojlistý

vemenník dvojlistý

Kde rastie vemenník dvojlistý?

vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: lúky, krovinaté stráne, svetlé listnaté lesy. Je hodnotený ako zraniteľný druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov.
Fotografia orchidey vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia)

vemenník dvojlistý

vemenník dvojlistý

Platanthera bifolia

Výška orchidey 15-80 cm

Doba kvitnutia orchidey jún-júl

Kvety (prevažujúca farba) biele

Biotop orchidey lúky, krovinaté stráne, svetlé listnaté lesy

Výškový vegetačný stupeň stupeň nížinný (planárny)-nižší vysokohorský stupeň (subalpínsky)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey zraniteľný druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s vemenník zelenkastý

Fotografia orchidey vemenník dvojlistý
vemenník dvojlistý
Fotografia orchidey vemenník dvojlistý
vemenník dvojlistý
Fotografia orchidey vemenník dvojlistý
vemenník dvojlistý
Fotografia orchidey vemenník dvojlistý
vemenník dvojlistý
Fotografia orchidey vemenník dvojlistý
vemenník dvojlistý
Fotografia orchidey vemenník dvojlistý
vemenník dvojlistý
Fotografia orchidey vemenník dvojlistý
vemenník dvojlistý
Fotografia orchidey vemenník dvojlistý
vemenník dvojlistý
Fotografia orchidey vemenník dvojlistý
vemenník dvojlistý
Fotografia orchidey vemenník dvojlistý
vemenník dvojlistý
Fotografia orchidey vemenník dvojlistý
vemenník dvojlistý

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021