Orchidey Slovenska > vemenníček > vemenníček zelený

vemenníček zelený

Kde rastie vemenníček zelený?

vemenníček zelený (Coeloglossum viride) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: svetlé listnaté lesy, lúky. Je hodnotený ako zraniteľný druh orchidey. Príčinou ohrozenia je sekundárna sukcesia.
Fotografia orchidey vemenníček zelený (Coeloglossum viride)

vemenníček zelený

vemenníček zelený

Coeloglossum viride

Výška orchidey 10-25 cm

Doba kvitnutia orchidey máj-júl

Kvety (prevažujúca farba) žltozelené

Biotop orchidey svetlé listnaté lesy, lúky

Výškový vegetačný stupeň stupeň pahorkatiny (kolínny)-stupeň vysokohorský (alpínsky)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey zraniteľný druh

Príčiny ohrozenia sekundárna sukcesia

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s vstavačovec Fuchsov

Fotografia orchidey vemenníček zelený
vemenníček zelený
Fotografia orchidey vemenníček zelený
vemenníček zelený

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021