Orchidey Slovenska > trčuľa > trčuľa jednohľuzá

trčuľa jednohľuzá

Kde rastie trčuľa jednohľuzá?

trčuľa jednohľuzá (Herminium monorchis) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: lúky, pasienky, lesné okraje, slatinné lúky. Je hodnotený ako kriticky ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia.

trčuľa jednohľuzá

Herminium monorchis

Výška orchidey 8-25 cm

Doba kvitnutia orchidey jún-júl

Kvety (prevažujúca farba) žlté

Biotop orchidey lúky, pasienky, lesné okraje, slatinné lúky

Výškový vegetačný stupeň stupeň pahorkatiny (kolínny)-nižší vysokohorský stupeň (subalpínsky)

Lokality na Slovensku Malá Fatra, Slovenský raj

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey kriticky ohrozený druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s -

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021