Orchidey Slovenska > trčníček > trčníček jednolistý

trčníček jednolistý

Kde rastie trčníček jednolistý?

trčníček jednolistý (Malaxis monophyllos) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: vlhké lesy, krovinaté stráne, vlhké lúky, slatinné lúky. Je hodnotený ako ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je sekundárna sukcesia, nevhodné hospodárenie v lesoch.

trčníček jednolistý

Malaxis monophyllos

Výška orchidey 10-20 cm

Doba kvitnutia orchidey jún-júl

Kvety (prevažujúca farba) žltozelené

Biotop orchidey vlhké lesy, krovinaté stráne, vlhké lúky, slatinné lúky

Výškový vegetačný stupeň stupeň podhorský (submontánny)-stupeň vysokohorský (alpínsky)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey ohrozený druh

Príčiny ohrozenia sekundárna sukcesia, nevhodné hospodárenie v lesoch

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s -

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021