Orchidey Slovenska > smrečinec > smrečinec plazivý

smrečinec plazivý

Kde rastie smrečinec plazivý?

smrečinec plazivý (Goodyera repens) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: tienisté lesy, ihličnaté lesy. Je hodnotený ako zraniteľný druh orchidey. Príčinou ohrozenia je nevhodné hospodárenie v lesoch.
Fotografia orchidey smrečinec plazivý (Goodyera repens)

smrečinec plazivý

smrečinec plazivý

Goodyera repens

Výška orchidey 10-30 cm

Doba kvitnutia orchidey júl-september

Kvety (prevažujúca farba) biele

Biotop orchidey tienisté lesy, ihličnaté lesy

Výškový vegetačný stupeň stupeň pahorkatiny (kolínny)-nižší vysokohorský stupeň (subalpínsky)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey zraniteľný druh

Príčiny ohrozenia nevhodné hospodárenie v lesoch

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s -

Fotografia orchidey smrečinec plazivý
smrečinec plazivý
Fotografia orchidey smrečinec plazivý
smrečinec plazivý
Fotografia orchidey smrečinec plazivý
smrečinec plazivý
Fotografia orchidey smrečinec plazivý
smrečinec plazivý

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021