Orchidey Slovenska > sklenobyľ > sklenobyľ bezlistá

sklenobyľ bezlistá

Kde rastie sklenobyľ bezlistá?

sklenobyľ bezlistá (Epipogium aphyllum) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: tienisté lesy, ihličnaté lesy. Je hodnotený ako ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je nevhodné hospodárenie v lesoch.

sklenobyľ bezlistá

Epipogium aphyllum

Výška orchidey 10-20 cm

Doba kvitnutia orchidey júl-august

Kvety (prevažujúca farba) žlté, ružové

Biotop orchidey tienisté lesy, ihličnaté lesy

Výškový vegetačný stupeň stupeň podhorský (submontánny)-stupeň horský (montánny)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey ohrozený druh

Príčiny ohrozenia nevhodné hospodárenie v lesoch

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s -

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021