Orchidey Slovenska > pokrut > pokrut letný

pokrut letný

Kde rastie pokrut letný?

pokrut letný (Spiranthes aestivalis) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: lúky. Je hodnotený ako vyhynulý druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia.

pokrut letný

Spiranthes aestivalis

Výška orchidey 10-20 cm

Doba kvitnutia orchidey máj-júl

Kvety (prevažujúca farba) biele

Biotop orchidey lúky

Výškový vegetačný stupeň stupeň nížinný (planárny)

Lokality na Slovensku Záhorská nížina?

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey vyhynulý druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s -

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021