Orchidey Slovenska > pokrut > pokrut jesenný

pokrut jesenný

Kde rastie pokrut jesenný?

pokrut jesenný (Spiranthes spiralis) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: lúky, pasienky. Je hodnotený ako kriticky ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia.

pokrut jesenný

Spiranthes spiralis

Výška orchidey 10-20 cm

Doba kvitnutia orchidey august-október

Kvety (prevažujúca farba) biele

Biotop orchidey lúky, pasienky

Výškový vegetačný stupeň stupeň nížinný (planárny)-stupeň podhorský (submontánny)

Lokality na Slovensku Podunajská nížina, Nízke Beskydy

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey kriticky ohrozený druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s -

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021