Orchidey Slovenska > pavstalač > pavstalač hlavatý

pavstalač hlavatý

Kde rastie pavstalač hlavatý?

pavstalač hlavatý (Traunsteinera globosa) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: lúky, pasienky. Je hodnotený ako zraniteľný druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia.

pavstalač hlavatý

Traunsteinera globosa

Výška orchidey 30-70 cm

Doba kvitnutia orchidey máj-júl

Kvety (prevažujúca farba) ružové

Biotop orchidey lúky, pasienky

Výškový vegetačný stupeň stupeň podhorský (submontánny)-stupeň vysokohorský (alpínsky)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey zraniteľný druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s -

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021