Orchidey Slovenska > päťprstnica > päťprstnica voňavá

päťprstnica voňavá

Kde rastie päťprstnica voňavá?

päťprstnica voňavá (Gymnadenia odoratissima) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: lúky, vlhké lúky, slatinné lúky. Je hodnotený ako zraniteľný druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia, meliorácie (odvodňovanie).

päťprstnica voňavá

Gymnadenia odoratissima

Výška orchidey 20-50 cm

Doba kvitnutia orchidey júl-august

Kvety (prevažujúca farba) ružové

Biotop orchidey lúky, vlhké lúky, slatinné lúky

Výškový vegetačný stupeň stupeň horský (montánny)-nižší vysokohorský stupeň (subalpínsky)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey zraniteľný druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia, meliorácie (odvodňovanie)

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s päťprstnica obyčajná

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021