Orchidey Slovenska > päťprstnica > päťprstnica obyčajná

päťprstnica obyčajná

Kde rastie päťprstnica obyčajná?

päťprstnica obyčajná (Gymnadenia conopsea) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: lúky, pasienky, vlhké lúky. Je hodnotený ako zraniteľný druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia, meliorácie (odvodňovanie).
Fotografia orchidey päťprstnica obyčajná (Gymnadenia conopsea)

päťprstnica obyčajná

päťprstnica obyčajná

Gymnadenia conopsea

Výška orchidey 20-80 cm

Doba kvitnutia orchidey máj-august

Kvety (prevažujúca farba) ružové

Biotop orchidey lúky, pasienky, vlhké lúky

Výškový vegetačný stupeň stupeň nížinný (planárny)-stupeň vysokohorský (alpínsky)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey zraniteľný druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia, meliorácie (odvodňovanie)

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s päťprstnica voňavá

Fotografia orchidey päťprstnica obyčajná
päťprstnica obyčajná
Fotografia orchidey päťprstnica obyčajná
päťprstnica obyčajná
Fotografia orchidey päťprstnica obyčajná
päťprstnica obyčajná
Fotografia orchidey päťprstnica obyčajná
päťprstnica obyčajná

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021