Orchidey Slovenska > päťprstnica > päťprstnica hustokvetá

päťprstnica hustokvetá

Kde rastie päťprstnica hustokvetá?

päťprstnica hustokvetá (Gymnadenia densiflora) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: vlhké lúky, slatinné lúky. Je hodnotený ako ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia, meliorácie (odvodňovanie).

päťprstnica hustokvetá

Gymnadenia densiflora

Výška orchidey 25-100 cm

Doba kvitnutia orchidey jún-august

Kvety (prevažujúca farba) ružové

Biotop orchidey vlhké lúky, slatinné lúky

Výškový vegetačný stupeň stupeň pahorkatiny (kolínny)-vyšší horský stupeň (supramontánny)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey ohrozený druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia, meliorácie (odvodňovanie)

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s vstavačovec májový

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021