Orchidey Slovenska > kruštík > kruštík úzkopyskový

kruštík úzkopyskový

Kde rastie kruštík úzkopyskový?

kruštík úzkopyskový (Epipactis leptochila) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: svetlé listnaté lesy, ihličnaté lesy. Je hodnotený ako ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je nevhodné hospodárenie v lesoch.

kruštík úzkopyskový

Epipactis leptochila

Výška orchidey 20-60 cm

Doba kvitnutia orchidey júl-august

Kvety (prevažujúca farba) žltozelené

Biotop orchidey svetlé listnaté lesy, ihličnaté lesy

Výškový vegetačný stupeň stupeň podhorský (submontánny)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey ohrozený druh

Príčiny ohrozenia nevhodné hospodárenie v lesoch

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s -

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021