Orchidey Slovenska > kruštík > kruštík útly

kruštík útly

Kde rastie kruštík útly?

kruštík útly (Epipactis pseudopurpurata) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: tienisté lesy. Je hodnotený ako ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je nevhodné hospodárenie v lesoch.

kruštík útly

Epipactis pseudopurpurata

Výška orchidey 15-30 cm

Doba kvitnutia orchidey júl-august

Kvety (prevažujúca farba) žltozelené

Biotop orchidey tienisté lesy

Výškový vegetačný stupeň stupeň podhorský (submontánny)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey ohrozený druh

Príčiny ohrozenia nevhodné hospodárenie v lesoch

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s -

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021