Orchidey Slovenska > kruštík > kruštík Tallosov

kruštík Tallosov

Kde rastie kruštík Tallosov?

kruštík Tallosov (Epipactis tallosii) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: lužné lesy, brehové porasty s vŕbami a topoľmi. Je hodnotený ako ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je nevhodné hospodárenie v lesoch.

kruštík Tallosov

Epipactis tallosii

Výška orchidey 20-49 cm

Doba kvitnutia orchidey júl-september

Kvety (prevažujúca farba) žltozelené

Biotop orchidey lužné lesy, brehové porasty s vŕbami a topoľmi

Výškový vegetačný stupeň stupeň pahorkatiny (kolínny)-stupeň horský (montánny)

Lokality na Slovensku Podunajská nížina, Strážovské vrchy

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey ohrozený druh

Príčiny ohrozenia nevhodné hospodárenie v lesoch

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s -

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021