Orchidey Slovenska > kruštík > kruštík prehliadaný

kruštík prehliadaný

Kde rastie kruštík prehliadaný?

kruštík prehliadaný (Epipactis neglecta) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: svetlé listnaté lesy. Je hodnotený ako ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je nevhodné hospodárenie v lesoch.

kruštík prehliadaný

Epipactis neglecta

Výška orchidey 20-50 cm

Doba kvitnutia orchidey júl-august

Kvety (prevažujúca farba) ružové

Biotop orchidey svetlé listnaté lesy

Výškový vegetačný stupeň stupeň podhorský (submontánny)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey ohrozený druh

Príčiny ohrozenia nevhodné hospodárenie v lesoch

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s kruštík širokolistý

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021