Orchidey Slovenska > kruštík > kruštík pontický

kruštík pontický

Kde rastie kruštík pontický?

kruštík pontický (Epipactis pontica) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: svetlé listnaté lesy. Je hodnotený ako zraniteľný druh orchidey. Príčinou ohrozenia je nevhodné hospodárenie v lesoch.

kruštík pontický

Epipactis pontica

Výška orchidey 10-25 cm

Doba kvitnutia orchidey júl-september

Kvety (prevažujúca farba) žltozelené

Biotop orchidey svetlé listnaté lesy

Výškový vegetačný stupeň stupeň pahorkatiny (kolínny)-stupeň horský (montánny)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey zraniteľný druh

Príčiny ohrozenia nevhodné hospodárenie v lesoch

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s -

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021