Orchidey Slovenska > kruštík > kruštík piačenský

kruštík piačenský

Kde rastie kruštík piačenský?

kruštík piačenský (Epipactis placentina) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: svetlé listnaté lesy. Je hodnotený ako kriticky ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je nevhodné hospodárenie v lesoch.

kruštík piačenský

Epipactis placentina

Výška orchidey 20-40 cm

Doba kvitnutia orchidey júl

Kvety (prevažujúca farba) ružové

Biotop orchidey svetlé listnaté lesy

Výškový vegetačný stupeň stupeň pahorkatiny (kolínny)-stupeň podhorský (submontánny)

Lokality na Slovensku Malé Karpaty, Biele Karpaty, Strážovské vrchy

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey kriticky ohrozený druh

Príčiny ohrozenia nevhodné hospodárenie v lesoch

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s -

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021