Orchidey Slovenska > kruštík > kruštík neskorý

kruštík neskorý

Kde rastie kruštík neskorý?

kruštík neskorý (Epipactis albensis) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: lužné lesy, brehové porasty s vŕbami a topoľmi. Je hodnotený ako ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je nevhodné hospodárenie v lesoch.

kruštík neskorý

Epipactis albensis

Výška orchidey 9-30 cm

Doba kvitnutia orchidey júl-september

Kvety (prevažujúca farba) žltozelené

Biotop orchidey lužné lesy, brehové porasty s vŕbami a topoľmi

Výškový vegetačný stupeň stupeň nížinný (planárny)-stupeň pahorkatiny (kolínny)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey ohrozený druh

Príčiny ohrozenia nevhodné hospodárenie v lesoch

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s -

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021