Orchidey Slovenska > kruštík > kruštík močiarny

kruštík močiarny

Kde rastie kruštík močiarny?

kruštík močiarny (Epipactis palustris) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: vlhké lúky, slatinné lúky. Je hodnotený ako zraniteľný druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia, meliorácie (odvodňovanie).
Fotografia orchidey kruštík močiarny (Epipactis palustris)

kruštík močiarny

kruštík močiarny

Epipactis palustris

Výška orchidey 10-90 cm

Doba kvitnutia orchidey jún-august

Kvety (prevažujúca farba) biele, ružové

Biotop orchidey vlhké lúky, slatinné lúky

Výškový vegetačný stupeň stupeň nížinný (planárny)-stupeň horský (montánny)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey zraniteľný druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia, meliorácie (odvodňovanie)

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s -

Fotografia orchidey kruštík močiarny
kruštík močiarny
Fotografia orchidey kruštík močiarny
kruštík močiarny

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021