Orchidey Slovenska > kruštík > kruštík komorický

kruštík komorický

Kde rastie kruštík komorický?

kruštík komorický (Epipactis komoricensis) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: svetlé listnaté lesy, ihličnaté lesy. Je hodnotený ako zraniteľný druh orchidey. Príčinou ohrozenia je nevhodné hospodárenie v lesoch.

kruštík komorický

Epipactis komoricensis

Výška orchidey 30-50 cm

Doba kvitnutia orchidey júl-august

Kvety (prevažujúca farba) žltozelené

Biotop orchidey svetlé listnaté lesy, ihličnaté lesy

Výškový vegetačný stupeň stupeň podhorský (submontánny)-stupeň horský (montánny)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey zraniteľný druh

Príčiny ohrozenia nevhodné hospodárenie v lesoch

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s kruštík širokolistý

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021