Orchidey Slovenska > kruštík > kruštík Futákov

kruštík Futákov

Kde rastie kruštík Futákov?

kruštík Futákov (Epipactis futakii) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: svetlé listnaté lesy. Je hodnotený ako ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je nevhodné hospodárenie v lesoch.

kruštík Futákov

Epipactis futakii

Výška orchidey 20-40 cm

Doba kvitnutia orchidey júl

Kvety (prevažujúca farba) žltozelené

Biotop orchidey svetlé listnaté lesy

Výškový vegetačný stupeň stupeň podhorský (submontánny)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey ohrozený druh

Príčiny ohrozenia nevhodné hospodárenie v lesoch

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s -

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021