Orchidey Slovenska > koralica > koralica lesná

koralica lesná

Kde rastie koralica lesná?

koralica lesná (Corallorhiza trifida) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: tienisté lesy. Je hodnotený ako zraniteľný druh orchidey. Príčinou ohrozenia je nevhodné hospodárenie v lesoch.
Fotografia orchidey koralica lesná (Corallorhiza trifida)

koralica lesná

koralica lesná

Corallorhiza trifida

Výška orchidey 7-25 cm

Doba kvitnutia orchidey máj-júl

Kvety (prevažujúca farba) žltozelené

Biotop orchidey tienisté lesy

Výškový vegetačný stupeň stupeň pahorkatiny (kolínny)-stupeň vysokohorský (alpínsky)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey zraniteľný druh

Príčiny ohrozenia nevhodné hospodárenie v lesoch

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s -

Fotografia orchidey koralica lesná
koralica lesná
Fotografia orchidey koralica lesná
koralica lesná
Fotografia orchidey koralica lesná
koralica lesná
Fotografia orchidey koralica lesná
koralica lesná

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021