Orchidey Slovenska > jazýčkovec > jazýčkovec východný

jazýčkovec východný

Kde rastie jazýčkovec východný?

jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: lesostep, svetlé listnaté lesy, lesné okraje, krovinaté stráne. Je hodnotený ako kriticky ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia.

jazýčkovec východný

Himantoglossum caprinum

Výška orchidey 40-80 cm

Doba kvitnutia orchidey jún-júl

Kvety (prevažujúca farba) ružové

Biotop orchidey lesostep, svetlé listnaté lesy, lesné okraje, krovinaté stráne

Výškový vegetačný stupeň stupeň nížinný (planárny)-stupeň pahorkatiny (kolínny)

Lokality na Slovensku Podunajská nížina, Malé Karpaty, Považský Inovec, Tríbeč

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey kriticky ohrozený druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s -

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021