Orchidey Slovenska > jazýčkovec > jazýčkovec jadranský

jazýčkovec jadranský

Kde rastie jazýčkovec jadranský?

jazýčkovec jadranský (Himantoglossum adriaticum) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: lesostep, svetlé listnaté lesy, lesné okraje, krovinaté stráne. Je hodnotený ako kriticky ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia.
Fotografia orchidey jazýčkovec jadranský (Himantoglossum adriaticum)

jazýčkovec jadranský

jazýčkovec jadranský

Himantoglossum adriaticum

Výška orchidey 50-70 cm

Doba kvitnutia orchidey jún-júl

Kvety (prevažujúca farba) ružové

Biotop orchidey lesostep, svetlé listnaté lesy, lesné okraje, krovinaté stráne

Výškový vegetačný stupeň stupeň nížinný (planárny)-stupeň pahorkatiny (kolínny)

Lokality na Slovensku Malé Karpaty, Strážovské vrchy

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey kriticky ohrozený druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s -

Fotografia orchidey jazýčkovec jadranský
jazýčkovec jadranský
Fotografia orchidey jazýčkovec jadranský
jazýčkovec jadranský

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021