Orchidey Slovenska > hmyzovník > hmyzovník včelovitý

hmyzovník včelovitý

Kde rastie hmyzovník včelovitý?

hmyzovník včelovitý (Ophrys apifera) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: lúky, pasienky, krovinaté stráne, svetlé listnaté lesy, lesostep. Je hodnotený ako kriticky ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia.
Fotografia orchidey hmyzovník včelovitý (Ophrys apifera)

hmyzovník včelovitý

hmyzovník včelovitý

Ophrys apifera

Výška orchidey 20-70 cm

Doba kvitnutia orchidey jún-júl

Kvety (prevažujúca farba) ružové, fialovohnedé

Biotop orchidey lúky, pasienky, krovinaté stráne, svetlé listnaté lesy, lesostep

Výškový vegetačný stupeň stupeň nížinný (planárny)-stupeň pahorkatiny (kolínny)

Lokality na Slovensku Malé Karpaty, Považský Inovec, Strážovské vrchy, Chočské vrchy

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey kriticky ohrozený druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s -

Fotografia orchidey hmyzovník včelovitý
hmyzovník včelovitý
Fotografia orchidey hmyzovník včelovitý
hmyzovník včelovitý
Fotografia orchidey hmyzovník včelovitý
hmyzovník včelovitý
Fotografia orchidey hmyzovník včelovitý
hmyzovník včelovitý
Fotografia orchidey hmyzovník včelovitý
hmyzovník včelovitý

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021