Orchidey Slovenska > hmyzovník > hmyzovník pavúkovitý

hmyzovník pavúkovitý

Kde rastie hmyzovník pavúkovitý?

hmyzovník pavúkovitý (Ophrys sphegodes) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: lúky, krovinaté stráne. Je hodnotený ako kriticky ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia.

hmyzovník pavúkovitý

Ophrys sphegodes

Výška orchidey 10-20 cm

Doba kvitnutia orchidey apríl-máj

Kvety (prevažujúca farba) fialovohnedé

Biotop orchidey lúky, krovinaté stráne

Výškový vegetačný stupeň stupeň nížinný (planárny)-stupeň pahorkatiny (kolínny)

Lokality na Slovensku Devínska Kobyla, Podunajská nížina

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey kriticky ohrozený druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s -

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021