Orchidey Slovenska > hmyzovník > hmyzovník muchovitý

hmyzovník muchovitý

Kde rastie hmyzovník muchovitý?

hmyzovník muchovitý (Ophrys insectifera) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: lúky, krovinaté stráne, lesné okraje. Je hodnotený ako zraniteľný druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia.
Fotografia orchidey hmyzovník muchovitý (Ophrys insectifera)

hmyzovník muchovitý

hmyzovník muchovitý

Ophrys insectifera

Výška orchidey 15-40 cm

Doba kvitnutia orchidey máj-júl

Kvety (prevažujúca farba) fialovohnedé

Biotop orchidey lúky, krovinaté stráne, lesné okraje

Výškový vegetačný stupeň stupeň pahorkatiny (kolínny)-stupeň horský (montánny)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey zraniteľný druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s hmyzovník Holubyho

Fotografia orchidey hmyzovník muchovitý
hmyzovník muchovitý
Fotografia orchidey hmyzovník muchovitý
hmyzovník muchovitý
Fotografia orchidey hmyzovník muchovitý
hmyzovník muchovitý

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021