Orchidey Slovenska > hmyzovník > hmyzovník Holubyho

hmyzovník Holubyho

Kde rastie hmyzovník Holubyho?

hmyzovník Holubyho (Ophrys holubyana) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: lúky, pasienky, krovinaté stráne, lesné okraje. Je hodnotený ako kriticky ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia.

hmyzovník Holubyho

Ophrys holubyana

Výška orchidey 15-40 cm

Doba kvitnutia orchidey máj-jún

Kvety (prevažujúca farba) fialovohnedé

Biotop orchidey lúky, pasienky, krovinaté stráne, lesné okraje

Výškový vegetačný stupeň stupeň pahorkatiny (kolínny)-stupeň podhorský (submontánny)

Lokality na Slovensku Malé Karpaty, Biele Karpaty, Považský Inovec, Strážovské vrchy, Turčianska kotlina

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey kriticky ohrozený druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s hmyzovník muchovitý

Copyright © 2001–2019 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 31. december 2018