Orchidey Slovenska > hmyzovník > hmyzovník čmeľovitý

hmyzovník čmeľovitý

Kde rastie hmyzovník čmeľovitý?

hmyzovník čmeľovitý (Ophrys holosericea) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: pasienky, krovinaté stráne, lesné okraje. Je hodnotený ako kriticky ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia.

hmyzovník čmeľovitý

Ophrys holosericea

Výška orchidey 10-40 cm

Doba kvitnutia orchidey máj-jún

Kvety (prevažujúca farba) fialovohnedé

Biotop orchidey pasienky, krovinaté stráne, lesné okraje

Výškový vegetačný stupeň stupeň pahorkatiny (kolínny)

Lokality na Slovensku Malé Karpaty

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey kriticky ohrozený druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s -

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021