Orchidey Slovenska > hľuzovec > hľuzovec Loeselov

hľuzovec Loeselov

Kde rastie hľuzovec Loeselov?

hľuzovec Loeselov (Liparis loeselii) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: vlhké lúky. Je hodnotený ako kriticky ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je sekundárna sukcesia, meliorácie (odvodňovanie), ťažba rašeliny.

hľuzovec Loeselov

Liparis loeselii

Výška orchidey 10-20 cm

Doba kvitnutia orchidey jún-júl

Kvety (prevažujúca farba) žltozelené

Biotop orchidey vlhké lúky

Výškový vegetačný stupeň stupeň nížinný (planárny)-stupeň pahorkatiny (kolínny)

Lokality na Slovensku Záhorská nížina, Nízke Beskydy

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey kriticky ohrozený druh

Príčiny ohrozenia sekundárna sukcesia, meliorácie (odvodňovanie), ťažba rašeliny

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s -

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021